Mr. Naeem Karachi Wala
PNS haider NHS , Karachi 2002-2003